תזרים מזומנים

ממחקרים שנעשו לאורך השנים נמצא כי אחת מהסיבות המרכזיות לסגירה של עסקים קטנים ובינוניים הינה הפער הקיים בין שגשוג העסק לבין המצב בחשבון הבנק, כלומר תזרים המזומנים!

לא מעט פעמים נשמעת האמירה בשוק העסקי בכלל ובקרב לקוחותינו בפרט "אנחנו מרוויחים אבל אנחנו לא מבינים לאן נעלם הכסף…" או "חשבון הבנק כל הזמן בחריגה" ועוד אמירות שונות.

בראש ובראשונה חשוב להבין מהו תזרים מזומנים- תזרים מזומנים (תזמ"ז) הינו מושג הבוחן את תנועת הכסף (כניסה ויציאה) לאורך פרק זמן מוגדר, מושג זה מאפשר לנו לתכנן נכון, תקציבים, אופן ניהול העסק, רווחיות ועוד ע"י ידיעה והבנה של הפערים בין ההכנסות וההוצאות בכל נקודת זמן כך שבמידה ומזהים פער שלילי ניתן יהיה, מבעוד מועד, לטפל בכך אם בהיערכות פיננסית נכונה ואם במציאת מקורות הכנסה נוספים לסגירת הפער.

לטובת ניהול טוב של תזרים המזומנים חשוב שנעקוב באופן צמוד ורציף אחריו כדי שנוכל לזהות את אותם פערים שליליים בזמן ולתת מענה ראוי.

כאשר אנו פועלים ועוקבים באופן צמוד ורציף אחר התזרים מזומנים אנו מאפשרים לעצמנו:

1. זמן מרווח לתגובה- זיהוי מוקדם של הבעיה ע"י ניהול תזרים מזומנים ארוך טווח יאפשר לנו היערכות מקדימה נכונה והתנהלות שקולה ומבוקרת ולא תחת לחץ.
2. פתרון ראוי לבעיה – ניהול נכון של התזרים וידיעת הבעיה ע"י זיהוי הגורמים המשפיעים עליה יאפשרו לנו לתת פתרון ראוי
3. הקטנת הוצאות המימון- ניהול נכון של התזרים יאפשר לצמצם חריגות במסגרת האשראי ולצמצום עמלות המימון שאנו משלמים.
4. יחסי אמון עם הבנק- התנהלות תקינה, מסודרת ומבוקרת של תזרים מזומנים מראה על רצינות העסק ואהובה מאוד על ידי הבנקים במיוחד בעת בקשה לקבלת אשראי (שוטף,השקעה)

כדי לנהל נכון תזרים מזומנים עלינו לעשות עבודה מקדימה שבה, ראשית, נרכז את הנתונים מהשנה האחרונה (אל מול חשבון הבנק) תוך חלוקה על ציר הזמן:

להוצאות קבועות, כגון: שכירות, חשמל, שיווק, הוצאות רכב, ארנונה, משכורות ועוד

להוצאות משתנות, כגון: קניות, תשלום לקבלני משנה
להפקדות הכספים שנכנסו: שיקים, מזומנים, העברות בקנאיות, 

דבר זה יאפשר לנו לדעת מהי כניסת הכספים הממשית הממוצעת לחודש ומולה מהי הוצאת הכספים הממשית הממוצעת לחודש

הפרש בין ההכנסה להוצאה ייתן לנו מידע לגבי הפער התזרימי שלנו (לחיוב/לשלילה)

בעזרת תכנון נכון ובקרה צמודה נוכל לצפות חודשים קדימה מה יהיה תזרים המזומנים שלנו.

נהלו נכון את תזרים המזומנים שלכם- זוהי ליבת ההתנהלות הפיננסית שלכם באופן שוטף!

לפרטים נוספים אודות לווי עסקי עם זינוק צרו קשר