תכנית עסקית

תוכנית עסקית לעסק הן בשלב ההקמה והן כשהוא קיים הינה שלב מהותי בפעילות העסקית שאנו עושים, ומאפשרת לנו לבחון ולתכנן את הפעילויות העסקיות שאנו עושים ואת השפעתן על החזון והיעדים העסקיים שהגדרנו, תוך הסתכלות הן ברמה האסטרטגית שלנו והן ברמה המעשית שלנו בכל תחום ותחום.

קיימיות מספר תוכניות עסקיות המותאמות לצרכים ושלבים שונים של העסק, ובהן ניתן דגש בהתאם למה שנדרש

 1. תוכנית עסקית שיווקית- תוכנית זו הינה תוכנית שמטרתה להגדיר את הפעילות השיווקית של העסק בפלטפורמות השונות. ליבת התוכנית הינה תוכנית שיווק שנתית/תקופתית אשר נוגעות במספר פרמטרים, כגון: מסר שיווק מרכזי, פלטפורמות שיווק, תקציב, גורמים משפיעים, קהל יעד, כלים נדרשים וכו'
 2. תוכנית עסקית למשקיעים- מטרת תוכנית זו הינה להציג את רעיון המיזם באופן אטרקטיבי, ענייני וממוקד כדי ליצור עניין בקרב המשקיע שישקיע מכספו.

תוכנית זו מציגה את הנתונים הבאים: מטרת המיזם, איזו בעיה הוא לפתור, עקרונות מרכזיים למיזם (מוצר,שוק, שיווק), Road Map וחישובים פיננסים של השקעה, החזר השקעה ותשואה צפויה.

לתוכנית זו אפשר להוסיף נספחים שונים שמרחיבים ומסבירים את התכנון העסקי.

 1. תוכנית עסקית לגיוס מימון/אשראי מקרנות/בנקים- מטרת תוכנית זו הינה להציג את מהות המיזם/עסק, השוק, המתחרים והלקוחות באופן כללי, ולאחר מכן ניתוחים כלכליים (קיימים וצפויים) בהתאם לקיים בשוק ולהנחות העבודה של העסק, וכוללים- יחסים פיננסים, דו"ח רווח והפסד, תזרים מזומנים ויכולת החזר שהינו בעל חשיבות רבה לגורמים הממנים.
 2. תוכנית לבדיקת כדאיות- תוכנית זו הינה, בעיקרה, תוכנית כלכלית הבאה לבחון את כדאיות ההשקעה בעסק/מיזם לאורך זמן, תוך בחינת נקודות האיזון של העסק, רגישות העסק לשינויים שונים כגון: מחיר, עלויות ישירות, עלויות עקיפות, שע"ח ועוד.
 3. תוכנית עסקית אסטרטגית- תוכנית זו הינו תוכנית רחבה ביותר וכוללת את מגוון הנושאים השונים בתוכניות שהוצגו עד כה, ואף מעבר לכך.
 • תקציר מנהלים­ המהווה את הרושם הראשוני שמקבל הקורא. תקציר זה צריך להיות ממוקד ענייני וברור תוך הצגת נקודות החוזק וההזדמנויות במיזם
 • תאור עסקי- הצגה מקיפה של המיזם, כולל אסטרטגיה מתוכננת המגדירה חזון ויעדים לשמן קם העסק, תוך הגדרת הלו"ז למימושם.
 • ניתוח שוק, מתחרים ולקוחות- חשוב שבשלב זה לבחון את הדברים ברמה המעשית של הסביבה בה אנו פועלים.
  • בחינת השוק והענף בו אנו פועלים.
  • תיאור ובחינת שוק היעד- שימוש במודלים שונים (SWOT, מודל צמיחה, מודל 4C's וכו).
  • מתחרים- בחינת פעילויות השיווק שלהם, לקוחות שלהם, קשרים עסקיים וכו
  • ניתוח והבנת צרכי הלקוחות הפוטנציאליים
  • ההזדמנויות העסקיות והצורך אותו נספק עם המוצר/שירות שלנו.
 • מהם תחומי הפעילות בעסק/מוצרים בהם אנו רוצים לפעול- ניתן ורצוי להגדיר כבר עכשיו מהן התחומים שבהם העסק זה יטפל הן בטווח הקרוב והן בטווח הרחוק.
 • הגדרת המודל העסקי שבו אנו רוצים/חושבים לפעול כנגזרת מניתוחים שונים- מכירת שירותים לעסקים, פנייה ללקוחות פרטיים, פנייה למוסדות וארגונים ציבוריים, הדרכות/סדנאות וכו. חשוב גם לתחם בשלב זה את אזור הפעילות בו אנו מתכננים לפעול, וכמובן ניתן ורצוי להגדיר זאת לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 • תוכנית שיווק- תוכנית זו הינה תוכנית שמטרתה להגדיר את הפעילות השיווקית של העסק בפלטפורמות השונות. ליבת התוכנית הינה תוכנית שיווק שנתית/תקופתית אשר נוגעות במספר פרמטרים, כגון: מסר שיווק מרכזי, פלטפורמות שיווק, תקציב, גורמים משפיעים, קהל יעד, כלים נדרשים וכו'
 • שיווק ומכירות- הגדרת תמהיל השיווק ואופן ביצועו- רשתות חברתיות, פרסום, יחצנות, נטוורקינג, שיווק ממוקד (טלמרקטינג, טלמיטינג) וכו'
 • ניתוח והיבטים פיננסיים- ביצוע ניתוח פיננסי מלא צפוי לטווח הקרוב ולטווח הרחוק כדי להבטיח שנהיה בבקרה ובמודעות לאן אנו הולכים. הניתוח מבוסס על הערכות מדויקות ככל הניתן וכולל:
  • דו"ח רווח והפסד
  • מאזן
  • תזרים מזומנים
  • נקודת איזון
  • רגישויות לשינויים והשלכתם על הרווחיות הצםויה בעסק
 • תפעול
  • הגדרת נהלי עבודה בעסק
  • איך העסק פועל
  • עובדים נדרשים
  • תשתיות וציוד
  • מיקום העסק
  • ספקים ואופן התקשרות איתם
  • אופן התמיכה בעסק- עו"ד, רו"ח, שירותי שיווק (בעיקר מדיה) וכו'.

לסיכום, תוכנית עסקית הינה תוכנית חשובה ביותר לעסק, שמגדירה את התהליכים הנדרשים לעשייה העסקית, תוך חיבור למציאות ולהשלכות הצפויות בעתיד.

התאמת התוכנית למטרתה הינה חשובה ביותר ותבטיח הצלחה עסקית ומימוש מלא של היעדים!