צריכת אשראי ותזרים מזומנים

piggy-bank-970340_640אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדים בעלי עסקים ויזמים במסגרת הפעילות השוטפת הינה צריכת אשראי ותזרים מזומנים, תוך מציאת פתרונות נכונים ותקינים להשגתו.
הצרכים לאשראי נובעים ממספר היבטים שונים כגון:
1. שינוי או צמיחה בפעילות העסקית ובמחזור המכירות המצריך רכישת ציוד, מלאי נוסף, הוספת עובדים חדשים ועוד. דבר זה גורם לעיתים צרכים והוצאות מידיות בעוד ההכנסות הצפויות מכך הינן עתידיות דבר שיגרום לפער תזרימי.
2. השקעה צפויה או לא צפויה בשדרוג ציוד קיים או ציוד חדש, שאמור גם הוא להגדיל הכנסות בטווח הבינוני/רחוק.
3. בעיות תזרים הנובעות עקב גבייה לקויה מלקוחות החברה, ניהול לא מדויק של זרם הכספים
1. היוצא מן העסק מול זה הנכנס.
4. תקופות לא סימפטיות בהם יורדת שגרת הפעילות ויוצרת לחץ אשראי בעסק.
אל מול הצרכים קיימות מספר צורות לגיוס מימון ואשראי נוסף לעסקים
1. מימון בנקאי: פעילות מול הבנק להגדלת מסגרת האשראי לעסק מצד אחד או קבלת הלוואה שייעודה צמיחה והתפתחות מצד שני. אחד הדברים החשובים שצריך להבין הוא שלטובת השקעה אין להשתמש במסגרת אשראי שהינה לרוב יקרה יותר, אלא במימון (הלוואה) אשר שיאפשרו החזר מסודר ובטוח של האשראי.
2. מימון מקרנות: ישנן שני סוגי קרנות אשר ייעודן הינו לקידום וסיוע לעסקים.
a. קרנות הפועלות עם הבנקים- ערבות המדינה, קורת, סוכנות יהודית ועוד
b. קרנות חוץ בנקאיות- קרן הגליל, BTB, האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ועוד.
לשתי סוגי הקרנות נדרש להכין ולהגיש תכנית עסקית המציגה את העסק, מהותו, הסביבה בה הוא פועל (שוק, מתחרים לקוחות) וכן המצב הפיננסי הנוכחי או הצפוי הכולל דוחות רווח והפסד, מאזנים, תחזית תזרים מזומנים ועוד.
תוכנית כזו יחד עם נספחים מגוונים כגון: דוחות פיננסים, מצב חשבונות בנק, סטאטוס נכסים ועוד מסייעת למקבלי ההחלטות לגבי פוטנציאל העסק והאפשרות להחזר האשראי במידה ויידרש.