מודיעין עסקי

מודיעין עסקי נשמע לרבים מאיתנו כמשהו מפחיד, אשר שייך רק לסוכנויות ביון או לחברות גדולות עולמיות. למרות זאת השימוש במודיעין עסקי הינו חשוב והכרחי גם ברמת העסקים הקטנים/בינוניים, וזאת בשל הקלות שימוש שבו מצד אחד והפוטנציאל/מענה לצרכים העסקיים מצד שני, ויכול לסייע בזינוק העסקי שלכם
מודיעין עסקי כשמו כן הוא והוא כולל ביצוע הפעולות לאיסוף וניתוח מידע לגבי הסביבה העסקית בה אנו פועלים כדי לאפשר קבלת החלטות עסקיות נכונות ורלוונטיות לתקופה ולמקום בו אנו פועלים עסקית.
במסגרת הפעילויות השונות בביצוע המודיעין העסקי אנו אוספים מידע על מגוון תחומים ונושאים שכוללים: מוצרים ושירותים של המתחרים, אופן ביצוע תהליכי העבודה של המתחרים, ואופן התנהגות של המתחרים כתגובה או מענה לשוק.
השימוש במודיעין עסקי/תחרותי, מאפשר לבעלי העסקים, לבחון את הסביבה התחרותית בה הם פועלים הן ברמת המאקרו (מה קורה בעולם, כיווני התפתחות ורצון הלקוחות) והן בסביבת המיקרו (שוק מקומי, מתחרים ישירים ועקיפים, מגמות בביקוש ועוד).
קיימים מגוון מקורות מידע אשר מאפשרים ליזמים/בעלי עסקים קטנים/בינוניים להשיג מידע נדרש:
– שיחה עם לקוחות
– השתתפות בכנסים/אירועים מקצועיים/קורסים
– חיפוש ברשת האינטרנט- מנועי חיפוש, רשתות חברתיות וכו'
– הפרסומים הפומביים של היריב העסקי והפרסומים אודותיו.
– הודעות בעיתונות, הודעות לבורסה.
– ניתוח הפעילות העסקית הגלויה של המתחרה, ואיתור קהלי המטרה שלו,
– בדיקה מול ספקים
– בדיקה אישית מול המתחרים (בצורה אתית)
מקורות המידע כפי שניתן לראות הינם מגוונים ורבים וחשוב במסגרת ניתוח המידע להצליב מידע ממספר מקורות שונים כדי להגדיל את מהימנותו.
במסגרת הפעילות משתמשים בכלים ובטכניקות שונות המאפשרות איסוף מידע שהינו "חשוף לכל", אך שיש לדעת איך למוצאו. המידע לעיתים הינו קצת מיושן, אך למרות זאת ניתן למצוא מידע עדכני שיכול לסייע גם עכשיו.