המלצה ע.ר.י.ג פרוייקטים בע"מ

לאור הגדלת הפעילות בחברה ולאור הצרכים השונים פנינו לחברת זינוק (רז וניר) לטובת גיוס מימון. כבר במפגש הראשון איתם התרשמנו גם מאנשי מקצוע מצד אחד וגם מאנשי עשייה מצד שני. למרות הקשיים הרבים בתהליך, ולמרות מגבלות שונות, רז וניר ליוו אותנו באופן צמוד עד לקבלת הכסף מקרן קורת, קרן שהינה אטרקטיבית במיוחד בתנאים שלה, ולמיטב ידיעתי מעטים היועצים שרשאים להגיש בקשות לקרן זו.

הלווי הצמוד שלהם לאורך כל הדרך, והמכוונות להשגת המטרות שלנו שהיו כשלהם תוך הפגנת מקצועיות רבה הותירה בנו רושם רב.

ועל כך יישר כח!!

בהוקרה רבה,
דודו זנו ומאיר ישראלי
ע.ר.י.ג פרוייקטים בע"מ

מכתב הערכה עבור זינו עסקי_עריג פרויקטים