גיוס מימון

נושאי האשראי ומציאת מקורות מימון לעסק הינם אחת הנקודות המרכזיות בה עוסקים היזמים השונים הן בהקמת עסק חדש והן במסגרת עסק קיים. פעילות זו של השגת מקורות מימון הינה לעיתים קרובות הכרחית וקריטית להמשך קיומו של העסק או להתרחבותו. אופן השגת מקורות המימון יכולות להיות ממגוון מקורות כגון: גופים בנקאיים, קרנות, גופים חוץ בנקאיים ועוד. בכל מקורות המימון הקיימות ישנם קריטריונים מוגדרים, שנבחנים במסגרת הבקשה. הבקשה הינה תוכנית עסקית (בחלק מהמקרים נדרשת גם בקשה מקדמית), שבוחנת את הישגי העסק עד כה ואת הפוטנציאל העסקי לעתיד, שיביא, בסופו של דבר, לידי יכולת החזר של ההלוואה שנלקחה. הבדיקה נעשית ע"י כלכלנים/בודקים/בנק אל מול היזם ובליווי צמוד של נציג מחברתנו לכל אורך הדרך והתהליך. אנו בחברת זינוק- ייעוץ עסקי ופתרונות מימון בע"מ מציעים לכם מקורות מימון רבים ומגוונים, החל ממימון בנקאי בעבודה ובקשר הדוק מול מגוון הבנקים הקיימים, דרך קרנות לעסקים (הפועלים, ערבות מדינה) המעניקות מימון למגוון עסקים הן עבור השקעות והן להון חוזר, ועד לקרנות ייחודיות וייעודיות (קורת, סוכנות יהודית, הגליל ועוד) הנותנות סיוע לעסקים באזורי פריפריה, מגזרים שונים (דרוזי, ערבי, בדואי) ועוד. 

 הקרן בערבות מדינה- עסקים חדשיםהקרן בערבות מדינה - עסקים קיימיםקרן הפועליםקרן קורתקרנות הסוכנות היהודיתקרן הגלילהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
סכום ההלוואותעד 500 אש"חעד 500 אש"ח או 8% מהמחזורעד 500 אש"ח או 10% מהמחזורעד 700 אש"חעד 300 אש"ח100-160 אש"חעד 90 אש"ח
תקופת החזר5 שנים5 שנים6 שנים5 שנים6 שנים4 שניםעד 45 תשלומים
תקופת גרייס6 חודשים6 חודשיםעד 12 חודשיםעד 6 חודשיםעד 12 חודשיםללאללא
ריביתפריים + 3.5-2.5  פריים + 3.5-2.5  פריים + 3.5-2.5  פריים + 1.75פריים + 1.5ללאללא
בטחונותערבות אישית של היזם ובן/ת הזוג ו- 25% פיקדון משועבדערבות אישית של היזם ובן/ת הזוג ו- 25% פיקדון משועבדערבות אישית של היזם ובן/ת הזוג ו- 25% פיקדון משועבדערבות אישית של היזם ובן/ת הזוג ו- 25% פיקדון משועבדערבות אישית של היזם ובן/ת הזוג ובהתאם להחלטת הקרן2 ערבים, בנוסף לערבות אישית של היזם ושל בן/ת הזוג3 ערבים, בנוסף לערבות אישית של היזם ושל בן/ת הזוג
תנאים כללייםעסק אשר טרם החל לפעול, עסק שהיה עוסק פטור ועומד להפוך לעוסק מורשה או חברה בע"מ, עסק שלא עשה שימוש במסגרות אשראי כלל ושמחזורו לא עולה על 500 אש"ח מיום הקמתו.עד 500 אש"ח- עסקים קיימים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ₪. עד 8% מהמחזור- עסקים קיימים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25-100 מיליון ₪בדומה לערבות המדינהעסקים בהקמה ועסקים קיימים מאזור הצפון והדרום לפי רשימת ישובים של הקרןהקמה והרחבת עסקים קיימים עד מחזור של 500-600 אש"ח בחודש בהתאם להחלטת הקרןעסק קיים בתחום התעשייה, חקלאות או תיירות שיושב בגליל/גולן.עסקים בהקמה ועסקים קיימים שמחזור ההכנסות החודשי שלהם אינו עולה על 150,000 ₪